Waar spelen we?


2019        
         
27-apr Koningsdag De Buorskip Beetsterzwaag Open
10-mei Bruiloft Camping Séleantsje Molkwerum Besloten
30-mei Heechspanning d Ald Wâl Heeg Open
14-jun Dorpsfeest Feesttent Wommels Open
22-jun Mar•athon Martiniplein Sneek Open
12-jul Dorpsfeest Café Reahûs Open
4-sep Dorpsfeest Het Wapen van Friesland Easterlittens Open
20-sep Heropening dorpshuis De Bijekoer Wijnaldum Open
8-nov Bildts songfestival Ons Huis St. Annaparochie Besloten
9-nov Bildts songfestival Ons Huis St. Annaparochie Open
29-dec Top2000 dienst Dorpshuis Britsum Open