Waar spelen we?


2022
       
29 okt   Witmarsum Loods Fairsound
4 nov   Sint Annaparochie Besloten
5 nov   Sint Annaparochie Bildts Songfestival
       
2023
11 feb   De 2 gemeenten Irnsum Met George Baker
7 apr   De Koperen Tuin Leeuwarden Besloten
24 jun   Engwierum Dorpsfeest
30 jun   Parrega Dorpsfeest
15 jul   Ameland Pleinfeest
19 aug   Irnsum Dorpsfeest
26 aug   Lioessens Cafe De Bonte Bok
4 nov   Anjum Besloten
10 nov   Sint Annaparochie Besloten
11 nov   Sint Annaparochie Bildts Songfestival
       
2024
10 febr   It Pypke Suwald Met Henk Wijngaard
6 apr   Bruiloft Besloten
27 apr   Heerenveen Cafe Spoorzicht
24 mei   Britsum Dorpsfeest
1 juni   Lekkum Dorpsfeest
8 juni   Bitgum Slotfeest jubileum
21 juni   Holwerd Dorpsfeest
12 juli   Tjerkwerd Dorpsfeest
14 sept   Luxwoude Dorpsfeest